Як банкруту правильно продати корпоративні права

Банкрут
Юрист Роман Кобець – про складний механізм очищення бізнесу від боргів

Банкрутство – багатогранний механізм, в якому кожен учасник переслідує свої особисті цілі. Для боржників, особливо зі значними виробничими потужностями, процедура банкрутства все частіше стає так званою процедурою очищення бізнесу від боргів.

Компанії, пов’язані з власником банкрута, купують матеріально-технічну базу підприємства на аукціоні. В результаті продажу майна борги частково погашаються, борговий залишок списується, банкрут ліквідується, і, як наслідок, вже очищений від боргів бізнес продовжує працювати – під номінально іншим найменуванням.

Зважаючи, що організаційною моделлю сучасної підприємницької діяльності в основному є багаторівневі корпоративні структури, при банкрутстві такої бізнес-структури важливим є питання продажу корпоративних прав як активу банкрута.

Наведу приклад. Зазвичай материнська компанія не веде безпосередньої господарської діяльності, а є лише адміністративним центром бізнесу та учасником підприємств, які виробляють продукцію. Як правило, всі кредитні зобов’язання також акумулюються на материнській компанії.

У випадку банкрутства такої компанії головним її активом будуть корпоративні права в підприємствах, які безпосередньо виробляють продукцію. Виникає питання, яким чином такий актив правильно продати.

Загальні правила продажу майна на аукціоні в такому випадку не діють

Варто пам’ятати, що інші учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Вказане правило розповсюджується і при продажі частки в процедурі банкрутства.

Так, ліквідатор без проведення аукціону здійснює безпосередній продаж часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банкруту, і викуповуються цим товариством або його учасниками.

Тобто ліквідатор не може виставити на аукціон належну банкруту на праві власності частку у статутному капіталі іншої юридичної особи без врахування переважного права інших учасників такої юридичної особи.

Лише у разі відмови інших учасників від купівлі частки у статутному капіталі на запропонованих ліквідатором умовах, останній може виставити даний актив на аукціон для придбання іншими особами.

Постає питання, що робити, якщо ліквідатор проігнорував переважне право інших учасників та одразу з аукціону продав належну банкруту на праві власності частку у статутному капіталі.

В такому випадку варто пам’ятати, що подання позову про визнання недійсними результатів проведення таких аукціонів є неналежним способом захисту прав

Законодавчо передбачений особливий спосіб захисту прав учасників товариства, чиє переважне право на купівлю частки у статутному капіталі порушене, – подання позову про переведення на учасника прав та обов’язків покупця.

При цьому позивач одночасно зобов’язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.

В результаті задоволення позову про переведення прав та обов’язків покупця учасник товариства, чиє переважне право було порушене ліквідатором при продажі з аукціону частки у статутному капіталі, набуде прав та обов’язків покупця за вже укладеним договором купівлі-продажу з іншою особою. Оплата вартості буде здійснена за рахунок коштів, внесених на депозит суду при подані позову.

Варто пам’ятати, що законодавчо передбачена також скорочена позовна давність для таких позовів в один рік.

Отже, зважаючи на бізнесову цінність корпоративних прав як активу боржника, кредиторам варто враховувати специфіку продажу такого активу при побудові власної стратегії поведінки у ліквідаційній процедурі.

Поділитися: