➔ Репутаційні ризики: під ударом. Частина II

Процес виявлення та попередження загроз репутації складається з п’яти основних етапів.

Важливо, щоби було розроблено план виявлення репутаційних ризиків та роботи з ними, який би передбачав не тільки їх фіксацію, але і розробку сценаріїв можливої ​​реакції на них різних груп зацікавлених осіб. На жаль, такий підхід у стратегічному менеджменті використовує невелика кількість компаній.

Традиційний підхід до виявлення ризиків і визначення їх впливу на бізнес, як правило, передбачає опитування тільки внутрішніх зацікавлених груп – голів департаментів. Це значно обмежує загальне розуміння можливих наслідків. Тому що репутація не є власністю компанії і, в основному, формується за її межами.

Багато компаній просто не знають об’єктивних методик для вивчення думки зовнішніх зацікавлених груп для проведення подібних досліджень. Одне з рішень пропонує Reputation Institute. Компанія створила не тільки можливість оцінки ризиків в семи основних напрямках корпоративної репутації, але і розробила плани запобігання цих ризиків.

Існує три етапи:
1. Оцінка впливу кожного ризику на ділову репутацію шляхом вивчення думки стейкхолдерів.
2. Підготовка кваліфікованих фахівців, готових протистояти можливим загрозам.
3. Регулярний моніторинг ринку з метою виявлення потенційних ризиків.

Такий підхід дозволяє не тільки отримати цінну інформацію, а й запобігти багатьом кризовим ситуаціям або зняти їх на самому початку.

При створенні та реалізації стратегії в області репутаційного менеджменту потрібно враховувати ще кілька моментів:

Різні ризики по-різному впливають на репутацію компанії. Фінансові махінації, шахрайство і брак прозорості є сильними погрозами.

Під загрозою найбільшого удару знаходяться управлінці. Якщо говорити про групу драйверів, то найбільше ризики впливають на показники соціальної активності компанії, чий «внесок» у формування корпоративної репутації оцінюється в 41%.

Значення ризиків відрізняється в різних країнах – культурні особливості відіграють велику роль у їхньому впливі та розробці сценаріїв «протидії».

Найбільшої шкоди репутаційні ризики здатні нанести в фінансовому секторі, транспортній галузі та ритейлі. Найменшої – в областях мас-медіа і телекомунікацій.

Різні вікові групи стейкхолдерів по-різному сприймають ризики, що виникають. Компанії, що мають міжнародне визнання, менше схильні до їх впливу.

Тому висока впізнаваність бренду може стати частиною стратегії боротьби з ризиками.

Плануючи активність в галузі репутаційного менеджменту потрібно враховувати основні тренди в цій галузі. Головна активність компаній найближчим часом буде направлена ​​на продовження боротьби за довіру споживачів, вдосконалення способів вимірювання репутації, подальше інтегрування репутаційного менеджменту в процес прийняття рішень, а також задоволення запиту з боку стейкхолдерів на підвищення прозорості в діяльності та комунікаціях.

Репутаційні ризики: небезпечний підхід. Частина IV 

 

Література:

1. Corporate Reputation,Enrique Carreras, 2014

2. Reputation Capital: Building and Maintaining Trust in the 21st Century, Klewes, Wreschniok, 2010

3. Taking Brand Initiative: How Companies Can Align Strategy, Culture, and Identity Through Corporate Branding, Jo Hatch, Schultz, 2008

Поділитися: