Все життя – управління ризиками, а не запобігання ризикам