Ефективне делегування – найвищий вид ефективної людської діяльності