Мета освіти полягає в тому, щоб замінити порожній розум на відкритий розум.