Будьте уважні до своїх думок, вони — початок вчинків