Величина рекламного галасу навколо товару обернено пропорційна його реальній цінності