6 мегатрендів, які формують риси нових лідерів

6 мегатрендів
Які soft skills будуть потрібні босам у майбутньому

Світ постійно змінюється і вимагає від кожного з нас вчитися, розучуватись і переучуватись. В першу чергу це стосується лідерів.

Лідерство 2030 – це результат інноваційного та прогресивного дослідження, яке провели консалтингові компанії Hay Group та Z_Punkt. Вони виявили 20 глобальних мегатрендів, з яких виділили шість основних, що найбільше вплинуть на бізнес-середовище.

Автори детально вивчали мегатренди та аналізували їх вплив. Вони опитали сотні керівників бізнесу та науковців та дослідили досвід тисяч працівників у всьому світі з точки зору практики лідерства в організації.

Дослідження детально описує причини та наслідки кожного мегатренду на трьох важливих рівнях:

– бізнес-середовище
– організації
– лідери та їх команди.

Хотілося б поділитись основними думками стосовно цих мегатрендів.

1. Глобалізація 2.0

Глобалізація 2.0 принципово відрізняється від попередньої. Виникає новий світовий порядок. Економічна влада переходить в Азію. Торгівля процвітає між ринками, що розвиваються. Конкуренція посилюється на ринках з високим ступенем локалізованості. Компаніям потрібно налаштовувати свої радари на локальну динаміку.

Риси нових лідерів:
– мають когнітивні (пізнавальні) здібності
– багатомовні, чутливі до культури та вміють адаптуватися до змін
– вміють керувати різноманітними міжнародними командами

2. Екологічна криза

Клімат поступово змінюється, а природні ресурси (нафта, вода і корисні копалини) вичерпуються. Скорочення викидів вуглецю впливатиме на конкурентоспроможність, тому сталий розвиток – критичний для успіху. З’являються нові форми співпраці, виникає потреба об’єднуватись навіть з конкурентами.

Риси нових лідерів:
– трансформаційне стратегічне мислення
– «агенти змін», які заохочують розвиток екологічно відповідальних бізнесів
– створюють нові формати взаємодії між стейкхолдерами, часто навіть з конкурентами

3. Індивідуалізація

З можливостями глобалізації 2.0 мотивація мільйонів людей зміниться. Їхні рішення базуватимуться на власних переконаннях і цінностях, а не на матеріальному складнику. Спосіб життя, визнання, самовираження та етика візьмуть верх над ціною, рівнем платні та просуванням у кар’єрі. Організацій поступово перетворюватимуться на гнучкі, менш централізовані структури.

Риси нових лідерів:
– боси, медіатори та коучі одночасно
– запобігають конфліктам та врегульовують їх
– дають командам більше свободи
– швидко реорганізовують команди
– підтримують стосунки з поточними та колишніми членами команди

4. Демографічні зміни

Світове населення зростає і старіє. Багато західних суспільств незабаром почнуть діяти менш ефективно. Старіння населення означає скорочення світової робочої сили та старт жорсткої війни за талант. Підприємствам потрібно буде залучати, розвивати та зберігати глобальний баланс різноманітних талантів. Їм потрібні структури та практики, які використовують різноманіття та дозволяють кожній людині процвітати.

Риси нових лідерів:
– створюють умови для співпраці, залучають людей різних поколінь, культур, цінностей
– розвивають програми наставництва для жінок та представників меншин
– не «спалюють мости», вміють чути та мають розвинену здатність до емпатії

5. Діджиталізація

Технології змінюють розстановку сил. Влада переходить від організацій та їх лідерів до споживачів і співробітників. Співробітники працюють будь-де, що зменшує потребу у традиційних робочих місцях та ієрархіях. В умовах прозорості лідери повинні демонструвати високі стандарти чесності та щирості.

Риси нових лідерів:
– заохочують креативність, допитливість та відкритість
– сприяють співпраці «цифрових аборигенів» та «цифрових іммігрантів»
– розвивають не лише цифрові, а й соціальні навички
– поєднують віртуальний та особистий контакт
– стають рольовими моделями відкритості, цілісності

6. Світ NBIC

Віртуалізація сприяє зближенню нано-, біо- та інформаційних технологій і когнітивних наук (разом – NBIC). Розвиток наукових досліджень NBIC стимулюватиме прогрес у медицині, захисті навколишнього середовища, виробництві та інших галузях. Потреба в інноваціях – стимул для нової ери взаємодії між компаніями, їхніми підрозділами, науковими центрами.

Риси нових лідерів:
– відкриті до нових ідей, заохочують інновації та співпрацю
– знають достатньо, щоб оцінити потенціал нових технологій
– виступають посередниками між бізнесом і дослідницькими інститутами
– невизначеність – їхня зона комфорту
– протистоять занепокоєнню громадськості

Поділитися: